Not At All Là Gì | Tổng Hợp Kiến Thức Và Bài Tập Chi Tiết

Not at all là gì? Cách dùng Not at all như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp cho bạn kiến thức chi tiết để giải đáp những câu hỏi trên. Hãy cùng theo dõi với Edmicro trong bài viết này nhé!

Not at all là gì?

Not at all thường được sử dụng khi bạn muốn phủ định hoặc từ chối một lời mời, cảm ơn hoặc nhận xét. Cấu trúc này thể hiện sự lịch sự và tôn trọng trong giao tiếp. Khi nói “Not at all” là muốn truyền đạt rằng không có gì làm phiền hoặc không cần phải cảm ơn vì điều gì đó.

Not at all có thể có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh và cách sử dụng. Dưới đây là một số nghĩa phổ biến của not at all:

Cách dùng Not at all
Not at all là gì?

Ngữ cảnh sử dụng Not at all

Not at all có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm:

Ngữ cảnh sử dụng Not at all
Ngữ cảnh sử dụng Not at all

Cấu trúc tương tự Not at all là gì?

Ngoài not at all, có một số cấu trúc tương tự có thể được sử dụng trong các trường hợp tương đương. 

  • Not a bit: Cấu trúc này có nghĩa tương tự như “not at all” và được sử dụng để thể hiện sự đồng ý hoặc khẳng định. 

A: Are you sure you don’t want any more? (Bạn có chắc là không muốn thêm nữa?)

B: Not a bit. I’m full. (Cảm ơn bạn. Tôi no rồi.)

  • By no means: Cấu trúc này được sử dụng để thể hiện sự khẳng định mạnh mẽ. 

A: Do you think I’m stupid? (Bạn có nghĩ tôi ngu ngốc không?)

B: By no means! You’re very smart. (Tất nhiên là không! Bạn rất thông minh.)

  • Not in the least: Tương tự như “Not at all”, cụm từ này cũng được sử dụng để phủ định hoặc từ chối một ý kiến hay lời mời. 

I’m not in the least interested in watching that movie. (Tôi hoàn toàn không quan tâm xem bộ phim đó.)

Bài tập vận dụng

Chọn đáp án phù hợp hoàn thành các câu sau:

1. A: Thank you for your help. 

   B: _________

   a) You’re welcome. 

   b) Not at all. 

   c) No problem. 

   d) All of the above. 

2. A: I hope you’re not bored. 

   B: _________

   a) Not at all. 

   b) Yes, I do. 

   c) No, I don’t. 

   d) Both a and c are correct. 

3. A: You don’t mind if I smoke, do you? 

   B: _________

   a) Yes, I do. 

   b) No, I do. 

   c) Not at all. 

   d) Both b and c are correct. 

4. A: You’re not hurt, are you? 

   B: _________

   a) Yes, I am. 

   b) No, I don’t. 

   c) Not at all. 

   d) Both b and c are correct. 

5. A: That’s not your car, is it? 

   B: _________

   a) Yes, it is. 

   b) No, it’s not. 

   c) Not at all. 

   d) None of the above. 

Đáp án:

  1. a
  2. d
  3. c
  4. c
  5. d

Như vậy qua bài viết trên, bạn đã hiểu rõ Not at all là gì rồi chứ? Edmicro hy vọng thông qua bài viết, bạn hiểu rõ hơn về not at all nghĩa là gì và cách sử dụng Not at all trong tiếng Anh. Chúc bạn học tập hiệu quả!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ