Work Vocabulary IELTS: Bộ Từ Vựng Công Việc IELTS Speaking

Work vocabulary IELTS – từ vựng IELTS chủ đề công việc là một chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS, đặc biệt là Speaking. Bạn có thể được hỏi từ bạn làm công việc gì cho tới vấn đề bạo lực lạnh công sở. Cùng Edmicro tìm hiểu về Work Vocabulary IELTS nhé!

Work vocabulary IELTS công việc

Từ vựng công việc
Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Part-time (adj)
/ˌpɑːt ˈtaɪm/bán thời gianShe’s looking for a part-time job.
→ Cô ấy đang tìm một công việc bán thời gian.
White-collar (adj)/ˈmaʊθ wɔːtərɪŋ/Nhân viên làm trong văn phòng, công sởThe company plans to cut 50 white-collar workers as part of a restructuring.
→ Công ty dự kiến sẽ cắt giảm 50 nhân viên theo kế hoạch tái cơ cấu.
Blue-collar (adj)/ˌbluː ˈkɒlə(r)/công nhân làm công việc chân tayAnother drawback was that daycare proved to be used more by white-collar than blue-collar groups.
→ Một nhược điểm nữa là dịch vụ chăm sóc được nhân viên văn phòng sử dụng nhiều hơn các nhóm công nhân
Leadership (n)/ˈliːdəʃɪp/Sự lãnh đạoThe school has flourished under the leadership of Mr. Buxton.
→ Trường học đã phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của ông Buxton.
Experienced staff (n)/ɪkˈspɪəriənststɑːf/đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệmThe main difficulty now is the great shortage of trained and experienced staff.
→ Khó khăn lớn nhất hiện giờ là sự thiếu hụt đội ngũ nhân viên đã được đào tạo và giàu kinh nghiệm.
Workplace (n)/ˈwɜːkpleɪs/nơi làm việcThese safety standards apply to all workplaces.
→ Những tiêu chuẩn về an toàn này áp dụng cho tất cả mọi nơi làm việc.
manual labor/ manual worker (n)/ˈmænjuəl ˈleɪbə/ /ˈmænjuəl ˈwɜːkə/lao động chân tay, lao động thủ côngThere is a big demand for manual labor in the construction industry.
→ Hiện đang có nhu cầu lớn về lực lượng lao động trong ngành xây dựng.
mental work (n)/ˈmɛntᵊl wɜːk/lao động trí ócMany people feel that mental work can be physically exhausting.
→ Nhiều người nghĩ rằng lao động trí óc có thể khiến cơ thể kiệt sức.
Workforce (n)/ˈwɜːkfɔːs/lực lượng lao động, nhân viênTwo-thirds of the workforce is women.
→ Hai phần ba lực lượng lao động là phụ nữ.

XEM THÊM: Top 10 App Học Từ Vựng IELTS Miễn Phí Và Trả Phí

Work Vocabulary IELTS - từ vựng về công việc
Work Vocabulary IELTS – từ vựng về công việc

Work vocabulary IELTS công sở

Từ vựng công sở
Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Supervise (v)
/ˈsuːpəvaɪz/giám sátThe pool is fully supervised by trained staff.
→ Bể bơi được giám sát kỹ càng bởi nhân viên đã được huấn luyện.
Sick leave (n)/ˈsɪk liːv/nghỉ ốm, bệnhHe was on sick leave following a heart attack.
→ Anh ấy nghỉ ốm vì lên cơn đau tim.
A business trip (n)/ə ˈbɪznɪs trɪp/chuyến đi công tácAs I will be away on a business trip starting May 15th, I need to know if my order will arrive before that?
→ Tôi phải đi công tác từ ngày 15/5, vì vậy tôi muốn biết liệu đơn hàng có thể được giao đến trước đó không?
Perk (n)/pɜːk/lợi ích ngoài lương, chế độPerks offered by the firm include a car and free health insurance.
→ Lợi ích ngoài lương của công ty bao gồm bảo hiểm xe hơi và bảo hiểm y tế miễn phí.
Experienced staff (n)/ɪkˈspɪəriənststɑːf/đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệmThe main difficulty now is the great shortage of trained and experienced staff.
→ Khó khăn lớn nhất hiện giờ là sự thiếu hụt đội ngũ nhân viên đã được đào tạo và giàu kinh nghiệm.
Job description (n)/ˈdʒɒb dɪskrɪpʃn/mô tả công việcThere was no mention of any cleaning in my job description.
→ Trong mô tả công việc của tôi không đề cập tới việc lau chùi.
Board of directors (n)/bɔːd ɒv daɪˈrɛktəz/hội đồng quản trịShe currently serves on Prudential’s board of directors.
→ Cô ấy hiện đang làm việc trong Hội đồng Quản trị của Prudential.
mental work (n)/ˈmɛntᵊl wɜːk/lao động trí ócMany people feel that mental work can be physically exhausting.
→ Nhiều người nghĩ rằng lao động trí óc có thể khiến cơ thể kiệt sức.
A workaholic (n)/ˌwɜːkəˈhɒlɪk/người cuồng công việc
He’s a workaholic. He can’t remember when he last had a break.
→ Anh ta là một người cuồng công việc. Anh không thể nhớ lần cuối nghỉ ngơi là khi nào nữa.
Income (n)/ˈɪnkʌm/thu nhậpTrying to earn an income as an artist can be hard.
→ Kiếm sống bằng nghề nghệ sĩ có thể rất khó khăn.
Salary (n)/ˈsæləri/lươngThe average monthly salary for an unskilled worker is $550.
→ Lương tháng trung bình của một nhân viên chưa có kinh nghiệm là 550 đô la.
Interview (n)/ˈɪntəvjuː/phỏng vấnI got an interview with a PR company for a trainee position.
→ Tôi có cuộc hẹn phỏng vấn với một công ty quảng cáo cho vị trí thực tập sinh.
Resignation (n)/ˌrezɪɡˈneɪʃn/nghỉ việc, đơn nghỉ việcWe haven’t received his resignation yet.
→ Chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn xin nghỉ việc của anh ấy.
Multinational (adjI/ˌmʌltiˈnæʃnəl/đa quốc giaOver the years the firm has grown into a multinational organization with more than 200 affiliates in 17 countries.
→ Những năm qua công ty đã phát triển thành một tập đoàn đa quốc gia với các 200 công ty con tại 17 nước trên thế giới.

XEM THÊM: Tự Học IELTS Speaking: Bí Quyết Tăng Band Nhanh Chóng

Work vocabulary tính chất công việc

Tính chất công việc
Từ vựngPhát âmNghĩaVí dụ
Fatigue (n)
/fəˈtiːɡ/sự mệt mỏiThe right vitamins help you combat fatigue.
→ Uống đúng vitamin sẽ giúp bạn chống lại sự mệt mỏi.
Permanent (adj)/ˈpɜːmənənt/lâu dàiShe was unable to find a permanent job.
→ Cô ấy vẫn chưa tìm được một công việc để làm lâu dài.
Temporary (adj)/ˈtemprəri/ngắn hạn, tạm thờiThey had to move into temporary accommodation.
→ Họ phải chuyển đến nơi ở tạm thời.
Procrastinate (v)/prəˈkræstɪneɪt/trì hoãnWhen it comes to housework, I tend to procrastinate.
→ Khi nói đến làm việc nhà, tôi thường có xu hướng trì hoãn.
Versatile (adj)/ˈvɜːsətaɪl/đa năngAccording to the manufacturer, they are ‘the newest and most versatile shoe.
→ Theo nhà sản xuất, chúng là kiểu giày mới nhất và đa năng nhất.
Flexible (adj)/ˈfleksəbl/linh hoạt, linh độngWe can offer you flexible working hours.
→ Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn giờ làm việc linh hoạt.

Bài mẫu Speaking IELTS Part 1 topic Work

Sau khi đã nắm được các từ vựng IELTS Speaking chủ đề Work (Công việc). Hãy cùng Edmicro tìm hiểu cách vận dụng những từ vựng này vào bài thi IELTS Speaking nhé.

1. What is your job?

I am working as a Business Analyst in a multinational IT company. I have been doing this job for about two years now, and I enjoy it very much.

2. Why did you choose this job?

I chose this job because I wanted to use my skills and knowledge in natural language processing, artificial intelligence, and machine learning. I also wanted to have a challenging and rewarding job that would allow me to learn new things and improve myself.

Bài mẫu Speaking IELTS Part 1 chủ đề Work (Công việc)
Bài mẫu Speaking IELTS Part 1 chủ đề Work (Công việc)

3. What do you like about your job?

There are many things that I like about my job, but I think the most important one is that I can interact with clients from different countries and cultures. I also like to use my creativity and intelligence to produce high-quality results that can satisfy and impress my clients.

Trên đây là bộ từ vựng Work vocabulary IELTS – từ vựng về công việc chi tiết nhất. Nếu bạn còn thắc mắc gì, đừng ngại liên hệ Edmicro nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ