Cách Dùng Don’t Và Doesn’t: Lý Thuyết & Bài Tập Mới Nhất

Cách dùng Don’t và Doesn’t là một nội dung có thể khiến nhiều người mới bắt đầu tiếp xúc với ngữ pháp tiếng Anh chưa phân biệt được. Trong bài viết này, Edmicro sẽ giúp bạn phân biệt cách sử dụng 2 trợ động từ này.

Cách dùng Don’t và Doesn’t 

Don’t và Doesn’t là 2 trợ động từ đặc trưng của thì hiện tại đơn (Simple Present), được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn.

 • Dạng khẳng định của Don’t là Do (Don’t = Do not). Don’t và Do dùng với các chủ ngữ là I, You, We, They và danh từ số nhiều.
 • Dạng khẳng định của Doesn’t là Does (Doesn’t = Does not). Doesn’t và Does dùng với các chủ ngữ là She, He, It và danh từ số ít.
 • Công thức sử dụng  Don’t Và Doesn’t:
cách dùng don't và doesn't: Công thức câu với Don't Và Doesn't
Công thức câu với Don’t Và Doesn’t
 • Lưu ý: Don’t Và Doesn’t đứng sau trạng từ.

Ví dụ: 

 • The children don’t eat vegetables willingly (Trẻ em không tự nguyện ăn rau).
 • It often doesn’t rain much in this region (Trời thường xuyên không mưa nhiều ở vùng này)
 • The cat doesn’t like to be petted (Con mèo không thích bị vuốt ve)
 • The car doesn’t start in such cold weather (Ô tô không hoạt động trong thời tiết lạnh như vậy)
 • Don’t you keep in touch with him any more? (Bạn không giữ liên lạc với anh ấy nữa ư?)

Cách dùng don’t và doesn’t: Một số danh từ số ít, số nhiều đặc biệt

Để hiểu đầy đủ cách dùng Don’t và Doesn’t, bạn cần lưu ý một số danh từ số ít và số nhiều đặc biệt. Các danh từ này khi làm chủ ngữ sẽ quyết định đến lựa chọn dùng don’t hay doesn’t để thành lập câu nghi vấn và câu phủ định.

 1. Danh từ số nhiều không theo nguyên tắc thêm “s” vào cuối 

XEM THÊM: Thì hiện tại đơn (Simple Present) là gì? Công thức và bài tập

cách dùng don't và doesn't: Danh từ số nhiều đặc biệt không có đuôi "s"
Danh từ số nhiều đặc biệt không có đuôi “s”
 1. Danh từ số nhiều và danh từ số ít có cách viết giống nhau
 • Sheep (cừu), Fish (cá), Deer (con hươu), Salmon (cá hồi), Shrimp (tôm), Species (giống, loài)
 • Aircraft (máy bay)
 • Offspring (con cháu)
 • Chinese (người Trung Quốc), Vietnamese (người Việt Nam), Japanese (người Nhật), Portuguese (người Bồ Đào Nha)
 1. Các danh từ số ít có đuôi là “s”
Cách dùng don't và doesn't: Các danh từ số ít có đuôi là “s”
Các danh từ số ít có đuôi là “s”

Đọc thêm: Cách Thêm s/es Trong Thì Hiện Tại Đơn

Bài tập về cách dùng don’t và doesn’t

Để ghi nhớ cách sử dụng Don’t và Doesn’t, bạn hãy làm thử các bài tập sau đây.

Exercise 1. Điền vào chỗ trống với “Don’t” hoặc “Doesn’t”

1. He __________ like coffee; he prefers tea.

2. We __________ have to attend the meeting.

3. Mary __________ know the answer to that question.

4. They __________ usually eat out on weekdays.

5. Why __________ you want to come to the party?

6. The cat __________ like being in water.

7. I __________ understand why this happened.

8. We __________ want to be late for the train.

9. Tom __________ want to go to the movies tonight.

10. My parents __________ agree with my decision.

ĐÁP ÁN

1doesn’t6doesn’t
2don’t7don’t
3doesn’t8don’t
4don’t9doesn’t
5don’t10don’t

Exercise 2: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh:

 1. hardly / I / weekends / on / work/ don’t.
 2. like / He / doesn’t / ice cream.
 3.  murderer/ shoot / Police / don’t/ the dangerous.
 4. want / We / go / to / don’t / the party.
 5. swimming / in / winter / people / usually / don’t / go.

ĐÁP ÁN

 1. I hardly don’t work on weekends.
 2. He doesn’t like ice cream.
 3. Police don’t shoot the dangerous murderer.
 4. We don’t want to go to the party.
 5. People usually don’t go swimming in winter.

Đọc thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Hiện Tại Đơn

Exercise 3: Sửa lỗi trong các câu sau:

 1. He doesn’t likes to eat vegetables.
 2. We doesn’t have time for a long discussion
 3.  I don’t understand why she doesn’t comes to the meetings.
 4. Why you don’t want to come to the concert?
 5. Does oxen graze the grass?

ĐÁP ÁN

 1. likes → like
 2. doesn’t → don’t
 3. comes → come
 4. you don’t → don’t you
 5. Does → Do

Bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn cách dùng Don’t và Doesn’t. Edmciro hy vọng bạn có thể áp dụng những kiến thức trên đây để hoàn thành tốt yêu cầu chia động từ. 

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ