Câu Điều Kiện Hỗn Hợp – Ngữ Pháp Tiếng Anh Quan Trọng

Câu điều kiện hỗn hợp là một dạng câu điều kiện khá phức tạp, nhưng lại được sử dụng khá phổ biến. Việc nắm vững cấu trúc và cách sử dụng của câu điều kiện hỗn hợp là rất quan trọng đối với người học. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu thêm về chủ điểm ngữ pháp này

Định nghĩa

Câu điều kiện hỗn hợp được tạo thành giữa sự pha trộn câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3. Loại câu này được sử dụng để diễn tả những tình huống không có thật hoặc không thể xảy ra trong hiện tại hoặc quá khứ. 

Loại câu này còn dùng để diễn tả sự thay đổi của hành động trong quá khứ dẫn đến kết quả ở hiện tại hoặc một sự thay đổi ở hiện tại với kết quả ở quá khứ.

Ví dụ:

  • If I had studied harder, I would be a software engineer now.
Ảnh minh họa 1
Ảnh minh họa 1
  • If I knew how to swim, I would have saved her.

XEM THÊM: IELTS Simulation: Review, Cách Dùng, Link Dowload PDF, Audio

Công thức

Câu điều kiện hỗn hợp được tạo thành nhờ sự kết hợp của các loại câu điều kiện với nhau. Hãy cùng Edmicro tìm hiểu về hai dạng thường gặp trong tiếng Anh này nhé!

Câu điều kiện hỗn hợp 3 – 2

Cách dùng: đưa ra giả thiết về 1 sự thay đổi trong quá khứ có thể gây ra sự thay đổi và ảnh hưởng tới hiện tại.

Công thức: kết hợp giữa câu điều kiện loại 3 và loại 2.

Trong đó:

  • Mệnh đề “if”: diễn tả 1 khả năng đã không xảy ra trong quá khứ – chia ở thì quá khứ hoàn thành.
  • Mệnh đề chính: diễn tả kết quả ảnh hưởng tới hiện tại – dùng would + V.

If + S + had + Vp2, S + would + V

Ví dụ: If I hadn’t gotten the job in Tokyo, I wouldn’t be with my current partner now.

Ảnh minh họa 2
Ảnh minh họa 2

Câu điều kiện hỗn hợp 2 – 3

Cách dùng: diễn tả một tình huống không có thực ở hiện tại và giả thiết về kết quả có thể xảy ra trong quá khứ (nhưng thực sự thì không xảy ra)

Công thức: kết hợp giữa câu điều kiện loại 2 và loại 3.

  • Mệnh đề “if”: diễn tả tình huống không có thực ở hiện tại – dùng quá khứ giả định
  • Mệnh đề chính: giả thiết về kết quả trong quá khứ – dùng would have + Vp2.

If + S + V-ed, S + would have + Vp2

Ví dụ: If it weren’t important, I wouldn’t have called you on your holiday.

Ảnh minh họa 3
Ảnh minh họa 3

XEM THÊM: IELTS Listening Recent Actual Test: Review, Hướng Dẫn Ôn Luyện

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Đảo ngữ câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh dùng để nhấn mạnh ý nghĩa của mệnh đề if. Trong cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện, mệnh đề if sẽ được đặt lên đầu câu, và mệnh đề chính sẽ được giữ nguyên.

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp 3 – 2

Had + S + (not) + P2,  S + would + V

Ví dụ: If I had studied harder, I would be a software engineer now. 

      ⇨ Had I studied harder, I would be a software engineer now.

Ảnh minh họa 4 câu điều kiện hỗn hợp
Ảnh minh họa 4

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp 2 – 3

Were + S + N/ Adj, S + would + have + Vp2.

Were + S + to + V,  S + would + have + Vp2.

Ví dụ:

  • If I were you, I would not have told a lie.

      ⇨ Were I you, I would not have told a lie.

  • If I had a chance, I would have chosen to become a dentist. 

      ⇨ Were I to have a chance, I would have chosen to become a dentist.

Ảnh minh họa 5 câu điều kiện hỗn hợp
Ảnh minh họa 5

Bài tập

Sau đây, bạn học hãy cùng Edmicro tham khảo một bài tập ngắn dạng viết lại câu để ôn tập kiến thức đã học nhé. 

Viết lại câu sau thành câu điều kiện hỗn hợp

1. Jenny doesn’t know how to play tennis. We didn’t invite her to play with our team.

⇨ __________________________________________________________________________

2. We don’t have access to the company’s network. We couldn’t enter the data yesterday.

⇨ __________________________________________________________________________

3. I spent too much on vacation, I’m out of money now.

⇨ __________________________________________________________________________

4. I have so much to do today. I couldn’t dare to spend the whole night with my friends yesterday.

⇨ __________________________________________________________________________

5. I’m ready for my examination now after two months’ study.

⇨ __________________________________________________________________________

6. The plumber didn’t repair my leaking pipes yesterday so I can’t use my sink now.

⇨ __________________________________________________________________________

7. I think you should have bought the other jeans.

⇨ __________________________________________________________________________

8. It’s really hot today so I refused Chi to go to the cinema.

⇨ __________________________________________________________________________

9. We called off our holiday and now we aren’t having fun at the beach.

⇨ __________________________________________________________________________

10. She can’t speak French fluently so the meeting didn’t take place.

⇨ __________________________________________________________________________

Đáp án:

1. If Jenny knew how to play tennis, we’d have invited her to play with our team.

2. If we had access to the company’s network, we could have entered the data yesterday.

3. If I hadn’t spent too much money, I wouldn’t be out of money now.

4. If didn’t have so much to do today, I could have spent the whole night with my friends.

5. If hadn’t studied for my exam for two months, I wouldn’t be ready now.

6. If the plumber had repaired my leaking pipes yesterday, I could use my sink now.

7. If I were you, I’d have bought the other jeans.

8. If it weren’t really hot today, I would have gone to the cinema with Chi.

9. If we hadn’t called off our holiday, we’d be having fun at the beach now.

10. If she could speak French fluently, there’d have been a meeting.

Trên đây là khái niệm, công thức cũng như cách sử dụng câu điều kiện hỗn hợp. Vì đây là một trong những điểm ngữ pháp nâng cao, nên các bạn cần chú trọng việc học kỹ kiến thức và luyện tập nhiều dạng bài tập. Đừng quên theo dõi những bài viết khác của Edmicro để nâng tầm kiến thức tiếng Anh của các bạn nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ