Cấu Trúc Neither Nor Và Either Or: Cách Dùng Và Bài Tập

Cấu trúc Neither Nor và Either Or vô cùng phổ biến trong tiếng Anh. Hãy dành thời gian đọc bài viết này để hiểu rõ cách dùng và cách phân biệt của hai kiểu câu này nhé.

Cấu trúc Neither Nor và Either Or là gì?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của cấu trúc này trước khi đi vào công thức.

Neither Nor là gì?

Neither Nor có nghĩa “không A – cũng không B”. Được sử dụng khi muốn phủ định cả hai đối tượng trong câu.

Example

  • Neither my parents nor my siblings are coming to the party. (Cả bố mẹ và anh chị em của tôi đều không đến dự tiệc.)
  • Neither did I go to the store nor did I cook dinner. (Tôi không đi chợ cũng không nấu cơm.)
  • Neither will they attend the meeting nor will they send a representative. (Họ sẽ không tham dự cuộc họp cũng không cử đại diện.)

Either Or là gì?

Either Or có nghĩa “hoặc là A hoặc là B”. Cấu trúc này sử dụng khi muốn diễn tả khả năng có thể xảy ra 1 việc đồng thời với 2 đối tượng được đề cập trong câu.

Example: 

  • You can choose either chocolate or vanilla ice cream. (Bạn có thể chọn kem sô cô la hoặc kem vani.)
  • You can either go to the park or stay at home. (Bạn có thể đi chơi công viên hoặc ở nhà.)
  • You can either take the bus or walk to school. (Bạn có thể đi xe buýt hoặc đi bộ đến trường.

Cách dùng cấu trúc Neither Nor

Cách dùng cấu trúc Neither Nor
Cách dùng cấu trúc Neither Nor

Với nghĩa khẳng định cả hai đối tượng đều không có khả năng xảy ra. Công thức cụ thể:

Neither N1 nor N2 + V ( (chia động từ theo N2)
Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Example:

  • Neither the dog nor the cat is allowed on the furniture. (Cả chó và mèo đều không được phép lên đồ đạc.)
  • Jennie speaks neither English nor French. (Jennie không nói được tiếng Anh cũng như tiếng Pháp.)

Cách dùng cấu trúc Either Nor

Ngược lại với Neither Nor, cấu trúc được dùng với nghĩa khẳng định cả hai đối tượng đều có thể xảy ra. Tùy theo ngữ cảnh mà sẽ chọn nhắm đến 1 trong 2 đối tượng. Công thức cụ thể là:

Either N1 or N2 + V (chia động từ theo N2)
Either + Danh từ/ Đại từ + Or + Danh từ/ Đại từ

Example:

  • Either the red car or the blue car is available for rent. (Hoặc xe màu đỏ hoặc xe màu xanh đều cho thuê.)
  • Either Mia will come with me or I’ll go by myself. (Hoặc Mia đi cùng tôi hoặc tôi sẽ đi một mình.)

Cách phân biệt cấu trúc Neither Nor và Either Or

Cùng tổng kết lại kiến thức vừa học bằng bảng phân biệt dưới đây nhé:

Neither NorEither Or
Ý nghĩaDùng để phủ định cả hai lựa chọnDùng để khẳng định một trong hai lựa chọn
Cấu trúcNeither N1 nor N2 + V chia động từ theo N2)
Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ
Either N1 or N2 + V (chia động từ theo N2)
Either + Danh từ/ Đại từ + Or + Danh từ/ Đại từ
Ví dụNeither John nor Mary likes chocolate. (Cả John và Mary đều không thích sôcôla.)You can either eat now or later. (Bạn có thể ăn bây giờ hoặc sau đó.)

Bài tập vận dụng

Cùng làm bài tập nhỏ dưới đây để củng cố kiến thức nhé.

Bài tập cấu trúc Neither Nor
Bài tập cấu trúc Neither Nor

Đáp án:

Đáp án bài tập
Đáp án bài tập

Bài viết đã tổng hợp đủ cách dùng của cấu trúc Neither Nor và Either Or. Bạn học hãy luyện tập thường xuyên để hiểu rõ hơn về cả hai cách dùng câu nhé. Edmicro chúc bạn học tốt!

Xem thêm:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ