Even If Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Quan Trọng Nhất

Even if là gì? Công thức được sử dụng như thế nào? Edmicro sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc thường gặp nhất về cấu trúc này với bài viết dưới đây.

Even If là gì?

Even if là một liên từ để thể hiện hai mệnh đề đối lập nhau
Even if là một liên từ để thể hiện hai mệnh đề đối lập nhau

Even if là một liên từ mang ý nghĩa là thậm chí, ngay cả khi hoặc dù cho.

Even if thường được dùng để diễn đạt tình huống giả định mà dù có xảy ra hay không, kết quả vẫn không thay đổi

Ví dụ:

 • Even if it rains, we will go to the beach. (Ngay cả khi trời mưa, chúng tôi sẽ đi biển.)
 • She will not change her mind even if you beg her. (Cô ấy sẽ không thay đổi ý định ngay cả khi bạn cầu xin cô ấy.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Fail To V Hay Ving: Công Thức Và Cách Dùng Chính Xác

Công thức even if

Cùng có ý nghĩa nhấn mạnh kết quả không bị ảnh hưởng bởi điều kiện giả định, cấu trúc của câu với Even if thường được sử dụng với 2 dạng:

 • Cấu trúc 1: 
Even if + S + V, S + V

Ví dụ: Even if I study hard, I might not pass the exam. (Dù tôi có học chăm chỉ, tôi có thể không đỗ kỳ thi.)

Lưu ý: Mệnh đề phụ chứa even if đứng phía trước dấu phẩy, mệnh đề chính đứng phía sau dấu phẩy.

 • Cấu trúc 2: 
S + V even if S + V

Ví dụ: I might not pass the exam even if I study hard. (Tôi có thể không đỗ kỳ thi dù tôi có học chăm chỉ.)

Phân biệt cấu trúc Even if, Even though và If

Để phân biệt 3 cấu trúc này, Edmirco sẽ chia sẻ cho các bạn bảng phân biệt chi tiết, đảm bảo các bạn sẽ không bị nhầm lẫn trong lúc làm bài kiểm tra.

Cấu trúcCách dùngCông thứcVí dụ
Even ifThậm chí, ngay cả khiEven if + S + V, S + V.
S + V even if S + V.
Even if it rains, we will still go to the picnic. (Ngay cả khi trời mưa, chúng tôi vẫn sẽ đi dã ngoại.)
Even thoughMặc dùEven though + S + V, S + V
S + V even though S + V
Even though it was raining, they went out for a walk. (Dù trời đang mưa, họ vẫn đi dạo.)
IfNếuIf + S + V, S + V
S + V if S + V
If it rains, we will stay indoors. (Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở trong nhà.)

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng

Bài tập: Điền even if, even though hoặc if vào các câu sau đây:

 1. __________ I study hard, I might not pass the exam.
 2. She will go to the party __________ she is feeling tired.
 3. __________ it rains, we will still go for a walk.
 4. He will forgive her __________ she apologizes sincerely.
 5. __________ he doesn’t come, the party will still go on.

Đáp án:

 1. Even if 
 2. even though
 3. Even if
 4. if
 5. Even if 

Bài viết trên đây đã cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan để trả lời cho câu hỏi even if là gì. Người học hãy kiểm tra kiến thức với những bài tập vận dụng để nắm chắc hơn lý thuyết của cấu trúc này nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ