IELTS Speaking Books – Câu Hỏi Và Trả Lời Band Cao Full Part

Edmicro IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp các mẫu trả lời và lưu ý để đạt điểm tối đa cho 3 phần thi của bài IELTS Speaking Books!

Part 1 IELTS Speaking Books

Với câu hỏi này, thí sinh có thể đưa ra hai đến ba câu trả lời IELTS Speaking Books. Câu thứ nhất hoặc thứ hai là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Câu còn lại sẽ cung cấp, bổ sung ý, để bài nói sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm.

Câu hỏi thường gặpMẫu câu trả lời 
Do you like to read?
– Bạn có thích đọc không?
Yes, I enjoy reading. It allows me to learn new things, expand my horizons, and experience different worlds. 
– Vâng, tôi thích đọc sách. Nó cho phép tôi học hỏi những điều mới, mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm những thế giới khác nhau.
How often do you read?
– Bao lâu thì bạn đọc?
To be honest, I don’t read often because I have a lot of work. But when I have the chance, I’ll pick up a good book, usually a bestseller.
– Thành thật mà nói, tôi không đọc thường xuyên vì tôi có rất nhiều việc. Nhưng khi có cơ hội, tôi sẽ chọn một cuốn sách hay, thường là sách bán chạy nhất.
What kind of books do you like to read?
– Bạn thích đọc loại sách nào?
I enjoy reading a wide variety of books, including fiction, non-fiction, and poetry. I find that each genre can offer something unique and valuable.
– Tôi thích đọc nhiều loại sách, bao gồm tiểu thuyết, phi hư cấu và thơ. Tôi thấy rằng mỗi thể loại có thể mang lại điều gì đó độc đáo và có giá trị.
What is your favorite book?
– Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?
I like “The Lord of the Rings” because it is a very well-written and imaginative story. I also enjoy the characters in the book, especially Frodo and his friends. 
– Tôi thích “Chúa tể của những chiếc nhẫn” vì đây là một câu chuyện được viết rất hay và giàu trí tưởng tượng. Tôi cũng thích các nhân vật trong sách, đặc biệt là Frodo và những người bạn của cậu ấy.

Nếu giám khảo hỏi đúng vào câu bạn đã trả lời ở phần trước, đừng hoảng loạn, đây là cách giám khảo thử kỹ năng nói lại câu (paraphrase) của bạn. Dưới đây là một số mẫu câu sử dụng khi lặp lại các câu đã trả lời trước đó. 

 • Like I said before,…
 • As I mentioned before, …
 • As I explained previously, … 

Part 2 IELTS Speaking Books

Part 2 trong bài thi IELTS Speaking Books yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề được đưa ra trong vòng 2 phút. Thí sinh cần 4 bước để có thể hoàn thành xuất sắc bài thi nói. 

 • Bước 1: Lắng nghe và ghi chú những thông tin quan trọng (đề bài chính, câu hỏi phụ). 
 • Bước 2: Lên dàn ý cho bài nói của mình, dàn ý cần trả lời cho từng câu hỏi của đề bài. 
 • Bước 3: Bắt đầu bài nói với phong thái tự tin, phát âm rõ ràng và nội dung trôi chảy. 
 • Bước 4: Kết thúc bài nói, tóm gọn lại các ý chính đã trình bày. 

Bài thi sẽ có 1 câu hỏi chính và 3-4 câu hỏi phụ giúp trả lời câu hỏi chính. Trong 1 phút chuẩn bị, thí sinh sẽ được phát tờ đề bài, bút và giấy để lên ý tưởng, dàn ý cho bài nói. 

Describe a book you read that you enjoy reading – IELTS Speaking Books

Mô tả một quyến sách bạn thích.

 • What type of book is it? – Thể loại sách đó là gì?
 • What is it about? – Nội dung về gì?
 • How did you know about it? – Tại sao bạn lại biết đến nó?
 • And why did you enjoy reading it? – Vì sao bạn thích đọc nó?

BÀI LÀM

The book I enjoyed reading is a science fiction novel titled Project Hail Mary by Andy Weir. It was published in 2011. 

I learned about this book through a Goodreads recommendation (1). I like science fiction novels and I’m fascinated by space exploration, so when this book popped up on my suggested reads, I immediately checked it out (2).

Project Hail Mary is a story about an amnesiac who wakes up on a spaceship with no memory of how he got there (3). He soon learns that he is on a one-way mission to a distant star system to save humanity from an alien threat.

I enjoyed reading this book because it is fast-paced and exciting (4). Weir does a great job of creating suspense and keeping the reader guessing. I also enjoyed learning about the science behind the story. Weir is a trained scientist and he did a lot of research to make sure the book was as accurate as possible.

I think the main message of Project Hail Mary is that even in the darkest of times, hope can prevail. The main character, Ryland Grace, is faced with insurmountable odds, but he never gives up hope. He is determined to save humanity, even if it means sacrificing his own life.

Overall, I enjoyed reading Project Hail Mary. It is a well-written, fast-paced, and thought-provoking novel that I would recommend to fans of science fiction.

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3), (4) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này dùng kết hợp thì quá khứ và hiện tại. Thì quá khứ để trả lời cho câu hỏi bạn biết nó nhờ đâu và vì sao bạn thích nó. Thì hiện tại để nói về nội dung của cuốn sách. 

DỊCH 

Cuốn sách tôi thích đọc là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có tựa đề Project Hail Mary của Andy Weir. Nó được xuất bản vào năm 2011.

Tôi biết đến cuốn sách này thông qua lời giới thiệu của Goodreads (1). Tôi thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và tôi bị mê hoặc bởi việc khám phá không gian, vì vậy khi cuốn sách này xuất hiện trong danh sách gợi ý đọc của tôi, tôi đã ngay lập tức xem qua (2).

Project Hail Mary là câu chuyện về một người mất trí nhớ tỉnh dậy trên một con tàu vũ trụ mà không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào (3). Anh sớm biết rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ một chiều tới một hệ sao xa xôi để cứu nhân loại khỏi mối đe dọa từ người ngoài hành tinh.

Tôi rất thích đọc cuốn sách này vì nó có nhịp độ nhanh và thú vị (4). Weir đã làm rất tốt việc tạo ra sự hồi hộp và khiến người đọc phải suy đoán. Tôi cũng thích tìm hiểu về khoa học đằng sau câu chuyện. Weir là một nhà khoa học được đào tạo bài bản và ông đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu để đảm bảo cuốn sách này chính xác nhất có thể.

Tôi nghĩ thông điệp chính của Dự án Kính Mừng Maria là ngay cả trong thời điểm đen tối nhất, hy vọng vẫn có thể chiến thắng. Nhân vật chính, Ryland Grace, phải đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua, nhưng anh không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh quyết tâm cứu nhân loại, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh mạng sống của chính mình.

Nhìn chung, tôi rất thích đọc Project Hail Mary. Đó là một cuốn tiểu thuyết được viết hay, nhịp độ nhanh và kích thích tư duy mà tôi muốn giới thiệu cho những người hâm mộ khoa học viễn tưởng.

XEM THÊM: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 Tiêu Chí Chấm Speaking

Describe a book you read that you enjoy reading - IELTS Speaking Books
Describe a book you read that you enjoy reading

Part 3 IELTS Speaking Books 

Cách trả lời câu hỏi part 3 có một số điểm tương đồng với part 1, thí sinh trả lời giám khảo sau khi nghe câu hỏi. Tuy nhiên, sự khác nhau lớn nhất giữa hai phần chính là về nội dung nói. Có 4 câu hỏi Part 3 IELTS Speaking Books thường gặp về chủ đề sách. 

 • What are some of the advantages and disadvantages of reading books?
 • Do you think reading books is still important in the digital age?
 • What are some of the challenges of reading books in the digital age?
 • What are some of the benefits and challenges of reading books to children?

Part 1 yêu cầu nội dung nói ngắn gọn, thân thiện với tính học thuật thấp. Part 3, ngược lại, yêu cầu thí sinh đào sâu vào câu hỏi, có đầy đủ ý kiến chính và các luận điểm, luận cứ đi kèm hỗ trợ. Từ vựng part 3 sẽ sử dụng nhiều từ học thuật và người nói thường dùng ngôi thứ 3. 

What are some of the advantages and disadvantages of reading books? – IELTS Speaking Books

BÀI LÀM

There are several advantages to reading books. Reading books can help to improve cognitive function, including memory, concentration, and critical thinking skills.Reading books can also help to expand your vocabulary. 

Moreover, reading books can help to enhance empathy. When you read, you are able to step into the shoes of another person and experience their world. This can help you to develop a better understanding of different cultures and perspectives.

Finally, reading books can help to improve sleep. Reading can help you to relax and wind down before bed, which can make it easier to fall asleep. 

On the other hand, one of the disadvantages of reading books is time-consuming. It can take several hours to read a book, which can be difficult to fit into a busy schedule. 

Reading books can also be eye-straining, especially if you read for long periods of time. It is important to take breaks from reading every so often to rest your eyes. You can also adjust the brightness and font size of your reading device to make it easier on your eyes.

Overall, the advantages of reading books outweigh the disadvantages. Reading books can help to improve your cognitive function, expand your vocabulary, enhance empathy and improve sleep. However, it is important to be aware of the potential disadvantages of reading books, such as time commitment and eye-straining.

DỊCH

Một số lợi ích và nhược điểm của việc đọc sách là gì?

Có một số lợi ích khi đọc sách. Đọc sách có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ, sự tập trung và kỹ năng tư duy phản biện. Đọc sách cũng có thể giúp mở rộng vốn từ vựng của bạn.

Hơn nữa, đọc sách có thể giúp tăng cường sự đồng cảm. Khi bạn đọc, bạn có thể đặt mình vào vị trí của người khác và trải nghiệm thế giới của họ. Điều này có thể giúp bạn phát triển sự hiểu biết tốt hơn về các nền văn hóa và quan điểm khác nhau.

Cuối cùng, đọc sách có thể giúp cải thiện giấc ngủ. Đọc sách có thể giúp bạn thư giãn và thư giãn trước khi đi ngủ, điều này có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Mặt khác, một trong những nhược điểm của việc đọc sách là tốn thời gian. Có thể mất vài giờ để đọc một cuốn sách, điều này khó có thể phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn.

Đọc sách cũng có thể gây mỏi mắt, đặc biệt nếu bạn đọc trong thời gian dài. Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên nghỉ đọc để mắt được nghỉ ngơi. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng và kích thước phông chữ của thiết bị đọc để dễ nhìn hơn.

Nhìn chung, lợi ích của việc đọc sách lớn hơn những bất lợi. Đọc sách có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức, mở rộng vốn từ vựng, tăng cường sự đồng cảm và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được những nhược điểm tiềm ẩn của việc đọc sách, chẳng hạn như mất thời gian và mỏi mắt.

What are some of the advantages and disadvantages of reading books? - IELTS Speaking Books
What are some of the advantages and disadvantages of reading books?

Do you think reading books is still important in the digital age? – IELTS Speaking Books

BÀI LÀM

Yes, I do think reading books is still important in the digital age. In fact, I think it may be more important than ever before.

Firstly, books can help us to escape from the distractions of the digital world. When we read a book, we are able to immerse ourselves in another world and forget about our everyday worries.

Secondly, books can help us to develop our critical thinking skills. When we read a book, we are forced to analyze the information that we are presented with and form our own conclusions.

Thirdly, books can help us to empathize with others. When we read a book about someone else’s life, we are able to see the world through their eyes and understand their experiences.

Moreover, books can help us to improve our writing skills. The more we read, the better we become at writing.

Of course, there are many other ways to get information and entertainment in the digital age. But I believe that reading books is still one of the best ways to learn, grow, and connect with others.

DỊCH

Bạn có nghĩ đọc sách vẫn còn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số?

Đúng, tôi nghĩ đọc sách vẫn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số. Trên thực tế, tôi nghĩ nó có thể quan trọng hơn bao giờ hết.

Thứ nhất, sách có thể giúp chúng ta thoát khỏi những phiền nhiễu của thế giới kỹ thuật số. Khi đọc sách, chúng ta có thể đắm mình vào một thế giới khác và quên đi những lo toan thường ngày.

Thứ hai, sách có thể giúp chúng ta phát triển kỹ năng tư duy phản biện. Khi đọc một cuốn sách, chúng ta buộc phải phân tích thông tin được cung cấp và đưa ra kết luận của riêng mình.

Thứ ba, sách có thể giúp chúng ta đồng cảm với người khác. Khi đọc một cuốn sách về cuộc đời của người khác, chúng ta có thể nhìn thế giới qua con mắt của họ và hiểu được trải nghiệm của họ.

Hơn nữa, sách có thể giúp chúng ta cải thiện kỹ năng viết của mình. Càng đọc nhiều, chúng ta càng viết giỏi hơn.

Tất nhiên, có nhiều cách khác để có được thông tin và giải trí trong thời đại kỹ thuật số. Nhưng tôi tin rằng đọc sách vẫn là một trong những cách tốt nhất để học hỏi, phát triển và kết nối với người khác.

Do you think reading books is still important in the digital age? - IELTS Speaking Books
Do you think reading books is still important in the digital age?

What are some of the challenges of reading books in the digital age?

BÀI LÀM

Reading books in the digital age presents several challenges.

The digital world is full of distractions that can make it difficult to focus on reading. Social media notifications, email alerts, and the constant stream of news and information can easily pull our attention away from a book.

Moreover, the vast number of books available online can make it difficult to find good quality books that match your interests. Recommendations from friends, family, and online communities can help, but it can still be a time-consuming process.

Despite these challenges, reading books remains an important and rewarding activity. 

DỊCH

Một số thách thức của việc đọc sách trong thời đại kỹ thuật số là gì?

Đọc sách trong thời đại kỹ thuật số đặt ra một số thách thức.

Thế giới kỹ thuật số đầy rẫy những phiền nhiễu có thể khiến bạn khó tập trung vào việc đọc. Thông báo trên mạng xã hội, cảnh báo qua email cũng như dòng tin tức và thông tin liên tục có thể dễ dàng khiến chúng ta mất tập trung vào một cuốn sách.

Hơn nữa, số lượng sách khổng lồ có sẵn trên mạng có thể khiến bạn khó tìm được những cuốn sách chất lượng tốt phù hợp với sở thích của mình. Lời giới thiệu từ bạn bè, gia đình và cộng đồng trực tuyến có thể hữu ích nhưng đây vẫn có thể là một quá trình tốn thời gian.

Bất chấp những thách thức này, đọc sách vẫn là một hoạt động quan trọng và bổ ích.

What are some of the challenges of reading books in the digital age?
What are some of the challenges of reading books in the digital age?

What are some of the benefits and challenges of reading books to children?

BÀI LÀM

Reading books to children is a valuable activity that offers numerous benefits.

Reading exposes children to new vocabulary, grammar structures, and concepts, which helps them develop their language skills and cognitive abilities.

Reading sparks children’s imaginations and encourages them to think creatively. Stories can transport them to different worlds, introduce them to new characters, and inspire them to explore their own creativity.

A bedtime story routine can help children associate reading with relaxation and sleep. The repetitive and predictable nature of storytelling can signal to their bodies that it’s time to wind down.

Stories can teach children about important values, such as honesty, kindness, and respect. By seeing these values reflected in characters and storylines, children can develop their own moral compass.

While reading to children offers significant benefits, there are also some challenges that parents and caregivers may encounter. 

In today’s digital age, children are exposed to a multitude of distractions, such as television, video games, and smartphones. Making time for reading can be difficult amidst these competing interests.

Parents and caregivers often have busy schedules, making it challenging to dedicate time for regular reading sessions. However, even short periods of reading can have a positive impact.

DỊCH

Một số lợi ích và thách thức của việc đọc sách cho trẻ em là gì?

Đọc sách cho trẻ là một hoạt động có giá trị mang lại nhiều lợi ích.

Đọc sách giúp trẻ tiếp cận với từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và khái niệm mới, giúp chúng phát triển kỹ năng ngôn ngữ và khả năng nhận thức.

Việc đọc khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ và khuyến khích chúng suy nghĩ sáng tạo. Những câu chuyện có thể đưa họ đến những thế giới khác nhau, giới thiệu cho họ những nhân vật mới và truyền cảm hứng cho họ khám phá khả năng sáng tạo của riêng mình.

Thói quen kể chuyện trước khi đi ngủ có thể giúp trẻ liên kết việc đọc sách với sự thư giãn và giấc ngủ. Bản chất lặp đi lặp lại và có thể dự đoán được của cách kể chuyện có thể báo hiệu cho cơ thể họ rằng đã đến lúc phải thư giãn.

Những câu chuyện có thể dạy trẻ về những giá trị quan trọng như sự trung thực, lòng tốt và sự tôn trọng. Bằng cách nhìn thấy những giá trị này được phản ánh trong các nhân vật và cốt truyện, trẻ em có thể phát triển la bàn đạo đức của riêng mình.

Mặc dù việc đọc sách cho trẻ mang lại những lợi ích đáng kể nhưng cũng có một số thách thức mà cha mẹ và người chăm sóc có thể gặp phải.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, trẻ em phải đối mặt với vô số phiền nhiễu như tivi, trò chơi điện tử và điện thoại thông minh. Việc dành thời gian cho việc đọc có thể khó khăn giữa những sở thích cạnh tranh nhau này.

Cha mẹ và người chăm sóc thường có lịch trình bận rộn, khiến việc dành thời gian cho các buổi đọc sách thường xuyên trở nên khó khăn. Tuy nhiên, ngay cả việc đọc trong thời gian ngắn cũng có thể có tác động tích cực.

XEM THÊM: Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

What are some of the benefits and challenges of reading books to children?
What are some of the benefits and challenges of reading books to children?

Tham khảo từ vựng về IELTS Speaking Books

Tính từ: engaging (lôi cuốn), thought-provoking (kích thích suy nghĩ), moving (cảm động),
well-written (viết hay), informative (hữu ích), entertaining (giải trí), gripping (gay cấn),
unpredictable (khó đoán trước), memorable (đáng nhớ), groundbreaking (đột phá)
Danh từ: chapter (chương), cover (bìa sách), illustration (tranh minh họa), Introduction (lời mở đầu),
plot (cốt truyện), gerne (lĩnh vực), trilogy (bộ truyện có 3 tập), novel (truyện chữ dài), quote (trích dẫn). 
Động từ: read, publish (xuất bản), print (in), review (nhận xét), recommend (giới thiệu),
critique (nhận xét từ chuyên gia), interpret (phân tích), translate (dịch). 

Lưu ý trong bài thi IELTS Speaking

 • Tìm hiểu kỹ cấu trúc bài thi IELTS Speaking. Mỗi phần có những yêu cầu và tiêu chí đánh giá riêng. Bạn cần nắm rõ cấu trúc bài thi để có sự chuẩn bị tốt nhất.
 • Tập luyện thường xuyên. Cách tốt nhất để cải thiện khả năng nói tiếng Anh là tập luyện thường xuyên. 
 • Chuẩn bị từ vựng và ngữ pháp. Bạn cần tích lũy một lượng từ vựng phong phú và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
 • Giữ bình tĩnh và tự tin. Tâm lý thoải mái và tự tin là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi IELTS Speaking.

LUYỆN TẬP THÊM TẠI:

Việc luyện tập thường xuyên đề thi IELTS Speaking Books sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng nói và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ