IELTS Speaking Movies – Câu Hỏi Và Trả Lời Cho 3 Part

Edmicro IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp các mẫu trả lời và lưu ý để đạt điểm tối đa cho 3 phần thi của bài IELTS Speaking Movies!

Part 1 IELTS Speaking Movies

Với câu hỏi này, thí sinh có thể đưa ra hai đến ba câu trả lời IELTS Speaking Movies. Câu thứ nhất hoặc thứ hai là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Câu còn lại sẽ cung cấp, bổ sung ý, để bài nói sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm.

Câu hỏi thường gặpMẫu câu trả lời 
Do you like watching movies?
– Bạn có thích xem phim không?
Yes, I do. I enjoy the way that movies can transport me to different worlds and times.
– Vâng tôi thích xem phim. Tôi thích cách các bộ phim có thể đưa tôi đến những thế giới và thời điểm khác nhau.
Do you prefer foreign movies or movies made in your country?
– Bạn thích phim nước ngoài hay phim của nước bạn?
I enjoy watching both foreign and domestic films. Both have their own unique strengths and appeal to me.
– Tôi thích xem cả phim nước ngoài và phim trong nước. Cả hai đều có điểm mạnh riêng và hấp dẫn tôi.
How often do you watch movies?
– Bạn có thường hay xem phim không?
I watch movies every weekend. It is a way for me to relax and escape from everyday life.
– Tôi xem phim vào mỗi cuối tuần. Đó là cách để tôi thư giãn và thoát khỏi cuộc sống hàng ngày.
What kinds of movies do you like best?
– Bạn thích loại phim nào nhất? 
I’m a big fan of action movies. I love the excitement and suspense that they provide. 
– Tôi là một fan lớn của phim hành động. Tôi yêu sự phấn khích và hồi hộp mà họ mang lại. 

Nếu giám khảo hỏi đúng vào câu bạn đã trả lời ở phần trước, đừng hoảng loạn, đây là cách giám khảo thử kỹ năng nói lại câu (paraphrase) của bạn. Dưới đây là một số mẫu câu sử dụng khi lặp lại các câu đã trả lời trước đó. 

 • Like I said before,…
 • As I mentioned before, …
 • As I explained previously, … 

Part 2 IELTS Speaking Movies

Part 2 trong bài thi IELTS Speaking Movies yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề được đưa ra trong vòng 2 phút. Thí sinh cần 4 bước để có thể hoàn thành xuất sắc bài thi nói. 

 • Bước 1: Lắng nghe và ghi chú những thông tin quan trọng (đề bài chính, câu hỏi phụ). 
 • Bước 2: Lên dàn ý cho bài nói của mình, dàn ý cần trả lời cho từng câu hỏi của đề bài. 
 • Bước 3: Bắt đầu bài nói với phong thái tự tin, phát âm rõ ràng và nội dung trôi chảy. 
 • Bước 4: Kết thúc bài nói, tóm gọn lại các ý chính đã trình bày. 

Bài thi sẽ có 1 câu hỏi chính và 3-4 câu hỏi phụ giúp trả lời câu hỏi chính. Trong 1 phút chuẩn bị, thí sinh sẽ được phát tờ đề bài, bút và giấy để lên ý tưởng, dàn ý cho bài nói IELTS Speaking Movies. 

Describe your favorite movie – IELTS Speaking Movies

Mô tả bộ phim yêu thích của bạn 

 • When and where you saw it? – Bạn xem nó khi nào và ở đâu?
 • What type of film is it? – Thể loại bộ phim là gì?
 • What is the film about? – Nội dung phim về gì?
 • And explain why it is your favorite film? – Giải thích tại sao bạn lại thích bộ phim đó? 

BÀI LÀM

One of my most favorite movies of all time is The Shawshank Redemption (1994). 

This is an American drama movie, written and directed by Frank Darabont (1). It is about the story of Andy Dufresne, a man who is wrongly convicted of murdering his wife and sentenced to life in Shawshank State Penitentiary (2). Despite the brutality of prison life, Andy never gives up hope and eventually finds redemption.

I saw this movie for the first time in college, and I was immediately captivated by its powerful story and message of hope (3). I have since watched it many times, and it always inspires me to never give up on my dreams, no matter how difficult things may seem.

To me, this movie is a timeless story that appeals to audiences of all ages (4). 

The themes of hope, perseverance, and redemption are universal, and the film’s message is as relevant today as it was when it was first released.

The characters are well-developed and relatable. Andy Dufresne is a complex and sympathetic protagonist, and the supporting cast is equally strong.

The film is beautifully shot and scored. The cinematography is evocative and atmospheric, and the score is both haunting and hopeful.

The film has a powerful ending that leaves a lasting impression. The final scene of The Shawshank Redemption is one of the most iconic in cinematic history, and it never fails to move me.

Overall, The Shawshank Redemption is a masterpiece of cinema. It is a film that will stay with you long after you have seen it, and it is sure to become a favorite of anyone who sees it.

GHI CHÚ

 • Các câu (1), (2), (3), (4) là câu ghi điểm và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 
 • Các câu sau đó là để bổ sung ý, thông tin, điều này khiến bài nói của thí sinh sâu sắc hơn và tạo cơ hội nâng band điểm. 
 • Bài này dùng kết hợp giữa thì quá khứ và hiện tại. Thì quá khứ để trả lời cho câu hỏi bạn đã xem nó khi nào và ở đâu. Thì hiện tại để trả lời cho ba câu hỏi còn lại. 

DỊCH 

Một trong những bộ phim tôi yêu thích nhất mọi thời đại là The Shawshank Redemption (1994).

Đây là một bộ phim chính kịch của Mỹ do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn (1). Phim kể về câu chuyện của Andy Dufresne, một người đàn ông bị kết tội oan vì giết vợ và bị kết án chung thân tại nhà tù Shawshank State Penitentiary (2). Bất chấp sự tàn bạo của cuộc sống trong tù, Andy không bao giờ từ bỏ hy vọng và cuối cùng đã tìm được sự cứu chuộc.

Tôi xem bộ phim này lần đầu tiên ở trường đại học và ngay lập tức bị thu hút bởi câu chuyện mạnh mẽ và thông điệp về hy vọng của nó (3). Kể từ đó, tôi đã xem nó nhiều lần và nó luôn truyền cảm hứng cho tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, bất kể cuộc sống có khó khăn đến thế nào.

Với tôi, bộ phim này là một câu chuyện vượt thời gian thu  khán giả ở mọi lứa tuổi (4).

Các chủ đề về hy vọng, sự kiên trì và sự cứu rỗi đều được truyền rộng rãi và thông điệp của bộ phim vẫn phù hợp cho đến ngày nay như khi nó được phát hành lần đầu tiên.

Các nhân vật được phát triển tốt và dễ hiểu. Andy Dufresne là một nhân vật chính phức tạp và giàu cảm xúc, dàn diễn viên phụ cũng chất lượng không kém.

Phim được quay đẹp mắt và ghi điểm. Kỹ xảo điện ảnh giàu cảm xúc và không khí, nhạc phim vừa ám ảnh vừa đầy hy vọng.

Phim có cái kết mạnh mẽ, để lại ấn tượng khó phai. Cảnh cuối cùng của The Shawshank Redemption là một trong những cảnh mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử điện ảnh và nó không bao giờ không làm tôi cảm động.

Nhìn chung, The Shawshank Redemption là một kiệt tác của điện ảnh. Đó là một bộ phim sẽ ở lại với bạn rất lâu sau khi bạn xem nó và chắc chắn nó sẽ trở thành bộ phim yêu thích của bất kỳ ai xem nó.

XEM THÊM: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 Tiêu Chí Chấm Speaking

Describe your favorite movie - IELTS Speaking Movies
Describe your favorite movie

Part 3 IELTS Speaking Movies 

Cách trả lời câu hỏi part 3 có một số điểm tương đồng với part 1, thí sinh trả lời giám khảo sau khi nghe câu hỏi. Tuy nhiên, sự khác nhau lớn nhất giữa hai phần chính là về nội dung nói. Có 5 câu hỏi Part 3 IELTS Speaking Movies thường gặp về chủ đề phim ảnh. 

 • What can we learn from watching movies? 
 • Do different age groups like the same kinds of movies?
 • Do men and women like to watch exactly the same types of films?
 • Do fewer people choose to watch films in cinema theaters than people did before?
 • How are movies different from live theater?

Part 1 yêu cầu nội dung nói ngắn gọn, thân thiện với tính học thuật thấp. Part 3, ngược lại, yêu cầu thí sinh đào sâu vào câu hỏi, có đầy đủ ý kiến chính và các luận điểm, luận cứ đi kèm hỗ trợ. Từ vựng part 3 IELTS Speaking Movies sẽ sử dụng nhiều từ học thuật và người nói thường dùng ngôi thứ 3. 

What can we learn from watching movies? 

BÀI LÀM

Movies can be a powerful source of learning and self-discovery. They allow us to explore different worlds, perspectives, and emotions, and they can teach us valuable lessons about life, history, and culture. 

Firstly, movies can help us to empathize with others by allowing us to see the world through their eyes. We can learn about different cultures, backgrounds, and experiences, and we can develop a greater understanding of the human condition. 

Secondly, movies can teach us about history and culture by presenting events and stories from different periods and places. We can learn about the past, understand different cultures, and gain a greater appreciation for the diversity of human experience.

Finally, movies can teach us valuable life lessons about love, friendship, courage, perseverance, and other important qualities. We can learn from the experiences of others and apply these lessons to our own lives.

DỊCH 

Chúng ta có thể học được gì từ việc xem phim?

Phim ảnh có thể là một nguồn học tập và khám phá bản thân mạnh mẽ. Chúng cho phép chúng ta khám phá những thế giới, quan điểm và cảm xúc khác nhau, đồng thời có thể dạy chúng ta những bài học quý giá về cuộc sống, lịch sử và văn hóa.

Thứ nhất, phim ảnh có thể giúp chúng ta đồng cảm với người khác bằng cách cho phép chúng ta nhìn thế giới qua con mắt của họ. Chúng ta có thể tìm hiểu về các nền văn hóa, nguồn gốc và trải nghiệm khác nhau và chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về thân phận con người.

Thứ hai, phim ảnh có thể dạy chúng ta về lịch sử và văn hóa bằng cách trình bày các sự kiện và câu chuyện từ những thời kỳ và địa điểm khác nhau. Chúng ta có thể tìm hiểu về quá khứ, hiểu các nền văn hóa khác nhau và đánh giá cao hơn về sự đa dạng trong trải nghiệm của con người.

Cuối cùng, phim ảnh có thể dạy cho chúng ta những bài học cuộc sống quý giá về tình yêu, tình bạn, lòng dũng cảm, sự kiên trì và những phẩm chất quan trọng khác. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của người khác và áp dụng những bài học này vào cuộc sống của chính mình.

What can we learn from watching movies? - IELTS Speaking Movies
What can we learn from watching movies?

Do different age groups like the same kinds of movies?

BÀI LÀM

While there is no definitive answer to this question, as personal tastes differ widely from one another, there are some general trends in movie preferences across different age groups.

Children are typically drawn to movies with bright colors, simple plots, and familiar characters. They enjoy movies that are funny, exciting, and have a happy ending. 

Teenagers tend to prefer movies that are more mature and complex than those aimed at children. They are often drawn to movies with action, romance, or horror elements. 

Young adults are generally open to a wider variety of movies than teenagers. They are often drawn to movies that are well-made and have a strong storyline. 

Adults may enjoy movies from any genre, but they are often more drawn to movies that are realistic and thought-provoking. They may also enjoy movies that are more complex and challenging to understand.

DỊCH 

Các nhóm tuổi khác nhau có thích cùng một loại phim không?

Mặc dù không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, vì sở thích cá nhân rất khác nhau, nhưng có một số xu hướng chung về sở thích xem phim ở các nhóm tuổi khác nhau.

Trẻ em thường bị cuốn hút vào những bộ phim có màu sắc tươi sáng, cốt truyện đơn giản và các nhân vật quen thuộc. Họ thích những bộ phim hài hước, thú vị và có kết thúc có hậu.

Thanh thiếu niên có xu hướng thích những bộ phim trưởng thành và phức tạp hơn những bộ phim hướng đến trẻ em. Họ thường bị thu hút bởi những bộ phim có yếu tố hành động, lãng mạn hoặc kinh dị.

Thanh thiếu niên nhìn chung có xu hướng xem nhiều loại phim hơn thanh thiếu niên. Họ thường bị thu hút bởi những bộ phim được làm tốt và có cốt truyện hấp dẫn.

Người lớn có thể thích phim thuộc bất kỳ thể loại nào, nhưng họ thường bị thu hút bởi những bộ phim thực tế và kích thích tư duy hơn. Họ cũng có thể thích những bộ phim phức tạp và khó hiểu hơn.

Do different age groups like the same kinds of movies? - IELTS Speaking Movies
Do different age groups like the same kinds of movies?

Do men and women like to watch exactly the same types of films?

BÀI LÀM

There are some general trends in movie preferences between men and women, but there is also a lot of overlap.

Men are typically more drawn to action, adventure, and science fiction movies. These movies often feature fast-paced action, explosions, and male protagonists. 

Women are more likely to enjoy comedies, dramas, and romances. These movies often focus on relationships, emotions, and character development. 

Of course, there are many men who enjoy comedies, dramas, and romances, and there are many women who enjoy action, adventure, and science fiction movies. Ultimately, the best way to find out what kind of movies a particular person likes is to ask them.

DỊCH 

Đàn ông và phụ nữ có thích xem những loại phim giống nhau không?

Có một số xu hướng chung về sở thích xem phim giữa nam và nữ, nhưng cũng có sở thích phù hợp cho cả hai giới.

Đàn ông thường bị thu hút bởi các bộ phim hành động, phiêu lưu và khoa học viễn tưởng. Những bộ phim này thường có nhịp độ hành động nhanh, cháy nổ và nhân vật nam chính.

Phụ nữ có nhiều khả năng thích phim hài, phim truyền hình và phim lãng mạn hơn. Những bộ phim này thường tập trung vào các mối quan hệ, cảm xúc và sự phát triển của nhân vật.

Tất nhiên, có nhiều đàn ông thích phim hài, phim truyền hình và phim lãng mạn, còn có nhiều phụ nữ thích phim hành động, phiêu lưu và khoa học viễn tưởng. Cuối cùng, cách tốt nhất để biết thể loại phim mà một người cụ thể thích là hỏi họ.

Do men and women like to watch exactly the same types of films?
Do men and women like to watch exactly the same types of films?

Do fewer people choose to watch films in cinema theaters than people did before?

BÀI LÀM

Yes, there has been a significant decline in the number of people choosing to watch films in cinema theaters in recent years. This is due to a number of factors, including the rise of home streaming services, the increasing cost of movie tickets, and the convenience of watching movies at home.

The rise of home streaming services such as Netflix, Hulu, and Amazon Prime Video has given people a vastly wider range of movies to watch at home, often at a lower cost than going to the cinema. 

The cost of movie tickets has been rising steadily in recent years, making it a less affordable option for many people. 

Watching movies at home is simply more convenient than going to the cinema. People don’t have to travel to the theater, deal with traffic or parking, or sit in uncomfortable seats. 

However, it is important to note that cinema theaters are still standing strong. There are many people who enjoy the experience of watching movies on a big screen with surround sound. And cinema theaters are adapting to the changing times by offering new amenities such as premium seating, in-seat dining, and private screenings.

DỊCH 

Có phải ít người chọn xem phim ở rạp hơn trước đây không?

Đúng vậy, số lượng người chọn xem phim tại rạp đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Điều này là do một số yếu tố, bao gồm sự gia tăng của các dịch vụ phát trực tuyến tại nhà, giá vé xem phim ngày càng tăng và sự tiện lợi khi xem phim tại nhà.

Sự gia tăng của các dịch vụ phát trực tuyến tại nhà như Netflix, Hulu và Amazon Prime Video đã mang đến cho mọi người nhiều loại phim hơn để xem tại nhà, thường với chi phí thấp hơn so với đến rạp chiếu phim.

Giá vé xem phim đã tăng đều đặn trong những năm gần đây, khiến nó trở thành một lựa chọn hợp túi tiền hơn đối với nhiều người.

Xem phim ở nhà đơn giản là thuận tiện hơn so với việc đến rạp chiếu phim. Mọi người không cần phải đến rạp chiếu phim, giải quyết vấn đề giao thông hoặc đỗ xe hay ngồi trên những chiếc ghế không thoải mái.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các rạp chiếu phim vẫn đứng vững. Có rất nhiều người thích thú với trải nghiệm xem phim trên màn hình lớn với âm thanh vòm. Và các rạp chiếu phim đang thích ứng với thời thế thay đổi bằng cách cung cấp các tiện nghi mới như chỗ ngồi cao cấp, ăn uống tại chỗ và các buổi chiếu riêng.

Do fewer people choose to watch films in cinema theaters than people did before?
Do fewer people choose to watch films in cinema theaters than people did before?

How are movies different from live theater?

BÀI LÀM

Movies and live theater are both forms of storytelling, but they have several key differences.

Firstly, movies are a visual medium that uses moving images to tell a story. Live theater, on the other hand, is a performance medium that uses actors, sets, and costumes to tell a story. 

Secondly, the filmmaker has complete control over the final product, including the editing, pacing, and tone of the film. In live theater, the actors and director have more control over the performance, but they are also limited by the live nature of the event.

Thirdly, movies can use special effects to create impossible or fantastical scenes. Live theater is more limited in its use of special effects.

Finally, movies are more accessible than live theater, as they can be watched by people of all ages and abilities. Live theater can be more difficult to access for people with disabilities, and it is often more expensive than movies.

DỊCH 

Phim khác với rạp chiếu trực tiếp như thế nào?

Phim và sân khấu trực tiếp đều là những hình thức kể chuyện nhưng chúng có một số điểm khác biệt chính.

Thứ nhất, phim là phương tiện trực quan sử dụng hình ảnh chuyển động để kể một câu chuyện. Mặt khác, rạp hát trực tiếp là một phương tiện biểu diễn sử dụng diễn viên, bối cảnh và trang phục để kể một câu chuyện.

Thứ hai, nhà làm phim có toàn quyền kiểm soát sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả việc biên tập, nhịp độ và tông màu của phim. Trong rạp hát trực tiếp, các diễn viên và đạo diễn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với buổi biểu diễn, nhưng họ cũng bị hạn chế bởi tính chất trực tiếp của sự kiện.

Thứ ba, phim có thể sử dụng các hiệu ứng đặc biệt để tạo ra những cảnh tượng không tưởng hoặc kỳ ảo. Rạp hát trực tiếp bị hạn chế hơn trong việc sử dụng các hiệu ứng đặc biệt.

Cuối cùng, phim dễ tiếp cận hơn rạp chiếu trực tiếp vì mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể xem phim. Rạp hát trực tiếp có thể khó tiếp cận hơn đối với người khuyết tật và thường đắt hơn rạp chiếu phim.

XEM THÊM: Đề thi IELTS Speaking 2023 Tổng Hợp Theo Ba Phần

How are movies different from live theater?
How are movies different from live theater?

Tham khảo từ vựng về IELTS Speaking Movies

Tính từ: exciting (phấn khích), moving (cảm động), thrilling (rùng rợn),
thought -provoking (nhìn thế giới ở góc độ mới), funny (hài), romantic (lãng mạng),
action-packed (nhiều cảnh hành động), visually stunning (cảnh quay đẹp),
heartwarming (ấm lòng), scary (sợ)
Danh từ: film (đồng nghĩa với movie), cinema (rạp chiếu phim),
motion picture (đồng nghĩa khác của movie), screenplay (lời thoại), director (đạo diễn),
producer (nhà sản xuất), actor/actress (diễn viên nam/nữ), editor (nhà chỉnh sửa),
score (nhạc viết riêng cho phim), soundtrack (một danh sách âm nhạc có trong phim),
special effect (hiệu ứng phim), stuntman (người đóng thế), theater (rạp), audience (khán giả). 
Động từ: watch/see (xem), film/shoot (quay phim), make/create movie (làm phim), perform (trình diễn), compose (soạn nhạc), release (bắt đầu chiếu công khai), nominate awards (đề cử giải thưởng)

Lưu ý trong bài thi IELTS Speaking

 • Tìm hiểu kỹ cấu trúc bài thi IELTS Speaking. Mỗi phần có những yêu cầu và tiêu chí đánh giá riêng. Bạn cần nắm rõ cấu trúc bài thi để có sự chuẩn bị tốt nhất.
 • Tập luyện thường xuyên. Cách tốt nhất để cải thiện khả năng nói tiếng Anh là tập luyện thường xuyên. 
 • Chuẩn bị từ vựng và ngữ pháp. Bạn cần tích lũy một lượng từ vựng phong phú và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
 • Giữ bình tĩnh và tự tin. Tâm lý thoải mái và tự tin là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi IELTS Speaking.

LUYỆN TẬP THÊM TẠI:

Việc luyện tập thường xuyên đề thi IELTS Speaking Movies sẽ giúp bạn thêm tự tin, rèn luyện kỹ năng nói và phản xạ trước câu hỏi. Edmicro IELTS chúc bạn đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS! 

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ