Mệnh Đề Quan Hệ Không Xác Định: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập Áp Dụng

Mệnh đề quan hệ không xác định là một trong hai loại mệnh đề quan hệ trong ngữ pháp Tiếng Anh. Mệnh đề quan hệ không giúp cho câu trở nên chi tiết hơn bằng cách cung cấp thêm thông tin về người hoặc vật được đề cập. Bài viết dưới đây của Edmicro sẽ giúp các bạn hiểu hơn về mệnh đề này.

Mệnh đề quan hệ không xác định là gì?

Mệnh đề quan hệ không xác định là mệnh đề chứa thông tin bổ sung không quan trọng. Nếu không có mệnh đề này thì mệnh đề chính không bị ảnh hưởng, người đọc vẫn hiểu được ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

  • My friend, who is a doctor, lives in London.
  • The house, where I grew up, is now a museum.
  • The book, which I’m reading, is a mystery novel.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định

➢ Mệnh đề không xác định đòi hỏi phải có dấu phẩy để ngăn cách với phần còn lại của câu.

➢ Nếu lược bỏ mệnh đề quan hệ câu vẫn không bị ảnh hưởng về mặt ý nghĩa.

Ví dụ:

  • My mother, who is a dentist, is very kind.
  • My friend, Jenny, who I haven’t seen for years, is going to stay with us tomorrow.

➢ Không dùng that trong mệnh đề quan hệ.

XEM THÊM: Mệnh Đề Trong Tiếng Anh Là Gì: Lý Thuyết Và Bài Chi Tiết 

So sánh: mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Mệnh đề quan hệ xác định: Mệnh đề này xác định hoặc xác định rõ danh từ mà nó mô tả và không thể bị loại bỏ, nếu không sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu. Ngoài ra, không cần dùng dấu phẩy để ngăn cách trong mệnh đề này.

Ví dụ: The magazine that is on the desk is mine. (Trong trường hợp này, mệnh đề quan hệ “that is on the desk” xác định rõ cuốn sách mà câu đang nói đến)

Mệnh đề quan hệ không xác định: Loại mệnh đề này không xác định rõ danh từ mà chúng mô tả. Mệnh đề quan hệ không xác định thường có thể bị loại bỏ mà không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu. Trong mệnh đề quan hệ không xác định dùng dấu phẩy để ngăn cách các mệnh đề.

Ví dụ: Jane’s father, who lives in Vietnam, has a house with beautiful garden. (Trong câu này, mệnh đề quan hệ không xác định “who lives in Vietnam” có thể lược bỏ mà không làm mất nghĩa)

So sánh mệnh đề quan hệ không xác định và xác định
So sánh mệnh đề quan hệ không xác định và xác định

XEM THÊM: High Scoring IELTS Writing Model Answers: Review Chi Tiết

Bài tập vận dụng

Kết hợp các câu sau

1. Ken is very handsome. Ken is Hana’s brother.

⇨ __________________________________________________________________________

2. Tam is living in Cambodia now. Tam got divorced last month.

⇨ __________________________________________________________________________

3. Christ is a good teacher. I don’t like Christ very much.

⇨ __________________________________________________________________________

4. The Gecko pub rocks. I met my boyfriend in The Gecko. (where)

⇨ __________________________________________________________________________

5. The diamond bracelet has been found by the police. The diamond bracelet was stolen last night.

⇨ __________________________________________________________________________

6. Steven lives in Los Angeles. Steven is a famous film star.

⇨ __________________________________________________________________________

7. The school was built in 2000. The school has about 1000 students.

⇨ __________________________________________________________________________

8. My holiday in Hoi An was wonderful. I first met Kathy then.

⇨ __________________________________________________________________________

9. The square is near the church. They hold a market in the square every weekend. (where)

⇨ __________________________________________________________________________

10. Sam is coming to the party. Sam’s father is mayor of this town.

⇨ __________________________________________________________________________

Đáp án:

1. Ken, who is Hana’s brother, is very handsome.

2. Tam, who got divorced last month, is living in Cambodia now.

3. Christ, who I don’t like very much, is a good teacher.

4. The Gecko pub, where I met my boyfriend, rocks.

5. The diamond bracelet, which was stolen last night, has been found by the police.

6. Steven, who is a famous film star, lives in Los Angeles. 

7. The school, which has about 1000 students, was built in 2000.

8. My holiday in Hoi An, when I first met Kathy, was wonderful. 

9. The square, where they hold a market every weekend, is near the church.

10. Sam, whose father is mayor of this town, is coming to the party.

Bài viết trên tổng hợp những kiến thức liên quan đến mệnh đề quan hệ không xác định bao gồm cách dùng và phân biệt. Để hiểu rõ hơn về ngữ pháp này, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc thật kỹ và làm bài tập áp dụng. Hãy theo dõi Edmicro để học thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ