Decide To V Hay Ving: Định Nghĩa, Cách Sử Dụng Từ Decide 

Decide to V hay Ving là câu hỏi được nhiều bạn đặt ra trong quá trình học và kiểm tra tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhiều bạn vẫn chưa biết về cách sử dụng của từ vựng Decide. Vậy ngay bây giờ, hãy cùng Edmicro tìm hiểu về động từ này bài viết dưới đây.

Decide to V hay Ving?

Trước khi trả lời cho câu hỏi Decide to V hay Ving, hãy cùng Edmicro tìm hiểu định nghĩa của động từ Decide.

Decide là gì?

Decide là gì?
Decide là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi sau Decide là to V hay Ving, hãy cùng tìm hiểu về định nghĩa của Decide. Decide /dɪˈsaɪd/ là một động từ mang nghĩa giải quyết, quyết định , lựa chọn.

Ví dụ:

 • After much consideration, they decided to go on a vacation to the beach. (Sau nhiều suy nghĩ, họ quyết định đi nghỉ dưỡng ở bãi biển.)
 • The committee will meet tomorrow to decide the budget allocation for the project. (Ủy ban sẽ họp vào ngày mai để quyết định phân bổ ngân sách cho dự án.)

Decide + gì?

Decide to V hay Ving
Decide to V hay Ving

Theo như ngữ pháp tiếng Anh, động từ sau Decide đi với to V mà không phải với Ving.

Ví dụ:

 • They decided to start their own business and become entrepreneurs. (Họ quyết định bắt đầu kinh doanh riêng và trở thành doanh nhân.)
 • We have decided to travel to Europe for our summer vacation. (Chúng tôi đã quyết định đi du lịch châu Âu trong kỳ nghỉ mùa hè.)

Đọc thêm: Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Như Thế Nào?

Các cấu trúc Decide trong tiếng Anh

Các cấu trúc với Decide bạn nên nhớ
Các cấu trúc với Decide bạn nên nhớ

Ngoài  Decide + to V, dưới đây là một vài cấu trúc ngữ pháp khác của Decide mà bạn nên biết:

Cấu trúc ngữ pháp của DecideNghĩaVí dụ
S + decide + danh từDiễn tả ai đó/cái gì đó đã quyết định lên kết quả của sự việc nào đóShe decided her career path and became a doctor. (Cô ấy đã quyết định lựa chọn con đường sự nghiệp và trở thành bác sĩ.)
S1+ decide + that + S2+ V2Tương đương với Decide + to V. Tuy nhiên sau Decide là một mệnh đềThe committee decided that they would allocate more funds to research and development. (Ủy ban quyết định rằng họ sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển.)
S + decide + Wh_( What/Whether/Where/When/Who/How) + to VerbCấu trúc này là quyết định dựa trên một yếu tố cụ thể như ai/như thế nào/cái gì…, sử dụng cấu trúc Wh-.The family decided where to go for their summer vacation. (Gia đình quyết định đi đâu trong kỳ nghỉ mùa hè.)

Xem thêm:

Bài tập ứng dụng Decide Ving hay to V

Bài tập thực hành
Bài tập thực hành

Viết lại câu dưới đây, sử dụng cấu trúc Decide + to V:

 1. Tôi quyết định đi leo núi cuối tuần này.
 2. Anh ấy quyết định học ngoại ngữ để nâng cao kỹ năng làm việc.
 3. Chúng tôi quyết định đến bữa tiệc mà không mời thêm bất kỳ ai khác.
 4. Cô ấy quyết định không mua sản phẩm đó vì giá quá cao.
 5. Tôi đã quyết định bắt đầu tập yoga để cải thiện sức khỏe của mình.
 6. Chúng ta nên quyết định đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề này.
 7. Cậu ấy quyết định không tham gia cuộc thi vì không tự tin vào khả năng của mình.
 8. Tôi quyết định mua một chiếc xe mới thay vì sửa chữa chiếc cũ.
 9. Chúng tôi quyết định tạm dừng công việc và đi nghỉ mát trong mùa hè này.
 10. Bạn đã quyết định chuyển công ty để phát triển sự nghiệp của mình.

Đáp án

 1. I decided to go hiking this weekend.
 2. He decided to learn a foreign language to improve his working skills.
 3. We decided to go to the party without inviting anyone else.
 4. She decided not to buy that product because it was too expensive.
 5. I decided to start practicing yoga to improve my health.
 6. We should decide to take action to solve this problem.
 7. He decided not to participate in the competition because he lacked confidence in his abilities.
 8. I decided to buy a new car instead of repairing the old one.
 9. We decided to take a break from work and go on vacation this summer.
 10. You decided to change companies to advance your career.

Bài viết phía trên đã trả lời cho bạn học câu hỏi Decide to V hay Ving, cũng như đưa ra các kiến thức liên quan đến từ vựng Decide: Định nghĩa, Cách sử dụng và Các cấu trúc của Decide. Edmicro chúc các bạn học tốt.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ