Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ – Lý Thuyết + Bài Tập Chi Tiết Nhất

Rút gọn mệnh đề quan hệ là một trong những ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách sử dụng đúng ngữ pháp này. Để giúp các bạn hiểu đúng và áp dụng đúng kiến thức này, Edmicro đã tổng hợp những lý thuyết quan trọng trong bài viết dưới đây.

Mệnh đề quan hệ rút gọn là gì?

Đây là dạng mệnh đề quan hệ mà đại từ quan hệ và một số thành phần khác trong mệnh đề được lược bỏ đi mà vẫn giữ nguyên nghĩa của câu. Nó có tác dụng làm cho câu văn ngắn gọn và súc tích hơn.

Ví dụ:

 • The man who is talking to the woman is my father.

Rút gọn: The man talking to the woman is my father.

 • The book that was written by Shakespeare is very famous.

Rút gọn: The book written by Shakespeare is very famous.

Ảnh minh họa 1
Ảnh minh họa 1

XEM THÊM: Câu Bị Động Thì Hiện Tại Hoàn Thành – Ngữ Pháp Quan Trọng Phải Ghi Nhớ

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Mỗi trường hợp sẽ có cách sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn khác nhau, hãy cùng Edmicro tìm hiểu xem đó là những cách nào nhé!

Rút gọn bằng cách lược bỏ đại từ quan hệ

Lược bỏ đại từ quan hệ giúp câu trở nên ngắn gọn, tuy nhiên phương pháp này cũng có những quy tắc nhất định. Dưới đây là những điều kiện để có thể bỏ đại từ quan hệ trong câu:

 • Phía trước: không có dấu phẩy + không có giới từ
 • Phía sau: chủ ngữ+ động từ

Ví dụ:

 • This is the dress (which) I bought 2 months ago.
 • Is that the boy (who) we saw at the library yesterday?
 • The water (which) I drank was very cold.

Rút gọn mệnh đề quan hệ dùng V-ing (hiện tại phân từ)

Đối với mệnh đề quan hệ có đại từ quan hệ đóng vai trò là chủ ngữ, nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì sử dụng V-ing.

Để rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng V-ing, ta thực hiện theo các bước sau:

 • Xác định đại từ quan hệ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu.
 • Lược bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ to be (nếu có).
 • Chuyển động từ chính của mệnh đề quan hệ về dạng V-ing.

Ví dụ: The girl who is playing the piano is my sister. 

Rút gọn: The girl playing the piano is my sister.

Ảnh minh họa 2
Ảnh minh họa 2

Rút gọn mệnh đề quan hệ dùng V-ed (quá khứ phân từ)

Mệnh đề quan hệ rút gọn dùng V-ed là một trong những cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Cách rút gọn này được sử dụng khi động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể bị động.

Để rút gọn dùng V-ed, ta thực hiện theo các bước sau:

 • Lược bỏ đại từ quan hệ.
 • Lược bỏ trợ động từ to be (nếu có).
 • Chuyển động từ chính sang dạng V-ed.

Ví dụ: The man who was interviewed last week was approved with a salary of 20 million VND.

Rút gọn: The man interviewed last week was approved with a salary of 20 million VND.

Rút gọn mệnh đề quan hệ dùng to V

Sử dụng “to V” để rút gọn mệnh đề quan hệ thường được sử dụng trong Tiếng Anh, khi đó ta áp dụng những quy tắc sau:

a. Trước danh từ có những cụm từ để bổ nghĩa như: only, last, first, second,…

Ví dụ: This was the first student who passed the final test.

Rút gọn: This was the first student to pass the final test.

b. Động từ câu phía trước mệnh đề quan hệ là have

Ví dụ: I have something that I must do now.

Rút gọn: I have something to do now.

c. Câu bắt đầu bằng: Here (be) / There (be)

Ví dụ: There are 3 letters which have to be written today.

Rút gọn: There are 3 letters to be written today.

Ảnh minh họa 3 rút gọn mệnh đề quan hệ
Ảnh minh họa 3

Rút gọn bằng cụm danh từ

Nếu mệnh đề quan hệ chỉ có một danh từ hoặc một cụm danh từ, ta có thể thay mệnh đề bằng cụm danh từ đó.

Ví dụ: Football, which is a popular sport game, has a lot of fans around the world.

Rút gọn: Football, a popular sport game, has a lot of fans around the world.

Rút gọn bằng tính từ/cụm tính từ

Đối với dạng có một tính từ hoặc một cụm tính từ, ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ và động từ tobe để rút gọn.

Ví dụ:

 • There was one table which was available in the restaurant.

Rút gọn: There was one table available in the restaurant.

 • Titanium is a metal, which is silver in color, often used in making jewelry.

Rút gọn: Titanium is a metal, silver in color, often used in making jewelry.

Ảnh minh họa 4 rút gọn mệnh đề quan hệ
Ảnh minh họa 4

XEM THÊM: Câu Tường Thuật Đặc Biệt – Lý Thuyết Và Bài Tập Vận Dụng

Khi nào không được rút gọn mệnh đề quan hệ

a. Không lược bỏ đại từ quan hệ whose trong mọi trường hợp.

Ví dụ: The man, whose dog was barking loudly, apologized to his neighbors.

NOT: The man, dog was barking loudly, apologized to his neighbors.

b. Ở thể phủ định trong mệnh đề quan hệ rút gọn, ta đặt “not” đứng trước phân từ (participle)

Ví dụ: 

My friends, not having much money, never went out for dinner.

I’d prefer trousers not made with synthetic materials if you have any.

c. Không sử dụng phân từ thay cho động từ miêu tả một hành động riêng lẻ hoặc hành động đột nhiên xảy ra, phải dùng đại từ quan hệ đi kèm

Ví dụ: There was a sudden noise that woke me up

Sai: There was a sudden noise waking me up.

Ảnh minh họa 5 rút gọn mệnh đề quan hệ
Ảnh minh họa 5

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Viết lại các câu sau bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn

1. I need something that I can put out the fire with.

⇨ __________________________________________________________________________

2. There’s a hurricane outside which is strong enough to rip trees from the ground.

⇨ __________________________________________________________________________

3. The glacier which is next to the mainland is moving quickly.

⇨ __________________________________________________________________________

4. The woman who is talking about climate change is a professor from the USA.

⇨ __________________________________________________________________________

5. The man who fell on the floor was a worker at the factory.

⇨ __________________________________________________________________________

Đáp án:

1. I need something to put out the fire with.

2. There’s a hurricane outside strong enough to rip trees from the ground.

3. The glacier next to the mainland is moving quickly.

4. The woman talking about climate change is a professor from the USA.

5. The man falling on the floor was a worker at the factory.

Bài viết này đã tổng hợp tất cả kiến thức liên quan đến rút gọn mệnh đề quan hệ. Đừng quên thường xuyên luyện tập để nắm vững ngữ pháp quan trọng này nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ