Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn (Present Perfect Continuous) – Ngữ Pháp Kèm Bài Tập Vận Dụng

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khá quen thuộc với những người học tiếng Anh. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng thì này đúng cách. Edmicro mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu tất cả các kiến thức liên quan đến chủ đề ngữ pháp này nhé!

Khái niệm thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì HTHTTD cũng tương tự thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous), thường được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục diễn ra cho đến hiện tại. Nhưng thì HTHTTD dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một hành động.

XEM THÊM: Sách Luyện IELTS Reading Hàng Đầu: Review & File PDF

Tổng hợp kiến thức
Tổng hợp kiến thức

Công thức hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Để nắm chắc kiến thức của ngữ pháp này, các bạn bạn ghi nhớ chắc chắc công thức của thì động dưới đây.

Khẳng định

He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ số ít + has + been + V-ing

I/You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + have + been + V-ing

Ví dụ:

 • I have been studying Vietnamese for 10 years. 
 • We have been working on this project for a month.

Phủ định

He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ số ít + has not + been + V-ing

I/You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + have not + been + V-ing

Has not = hasn’t

Have not = haven’t

Ví dụ:

 • I have not been sleeping well lately. 
 • They have not been eating meat for years.

Nghi vấn Yes/No question

Has + He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ số ít + been + V-ing

Have + I/You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + been + V-ing

Ví dụ:

 • Have he been working on this project for 5 years?
 • Have they been working hard?

Nghi vấn Wh- question

Wh- word + has + He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ số ít + been + V-ing?

Wh- word + have + I/You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + been + V-ing?

Ví dụ:

 • When have you been waiting for me?
 • Why have you been working so hard lately?
 • How often have you been going to the gym lately? 

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

a. Diễn tả hành động diễn ra cho đến hiện tại hoặc ngay trước thời điểm hiện tại

Thì HTHTTD dùng để diễn tả hành động diễn ra cho đến thời điểm hiện tại hoặc vừa mới kết thúc ngay trước thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

 • We’ve been doing grammar exercises for over 2 hours.
 • They’ve having a break now because they’ve been working so hard

b. Dùng để nhấn mạnh tính liên tục một hành động

Ngoài ra, THTHTTD còn được dùng để nhấn mạnh một hành động và khoảng thời gian thực hiện hành động hơn là kết quả

Ví dụ: Jim has been texting me all week for an answer.

So sánh với hiện tại hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)Hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)
Nhấn mạnh vào hành độngNhấn mạnh vào kết quá
I’ve been gardening. It’s so nice out there.You’ve cleaned the bathroom! It looks clean!
Đề cập đến thời lượngĐề cập đến số lượng
I’ve been reading that article all day.I’ve read three articles.
Diễn tả một hành động có thể tiếp tục xảy raDiễn tả một hành động hay sự việc đã được hoàn thành
I’ve been writing emails.I’ve written you an email.

XEM THÊM: Nên Thi IELTS Vào Tháng Mấy? Những Lưu Ý Khi Đăng Ký Thi

Dấu hiệu nhận biết

Ta có thể nhận biết nêu trong câu có các trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time): và tần suất như:

 • for (số lượng thời gian)
 • since (kể từ khi)
 • all day/week/month/year (cả ngày/tuần/tháng/năm)
 • recently (gần đây)
 • still (vẫn còn)

Bài tập vận dụng

Bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống
Bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống

Đáp án:

Đáp án của bài tập
Đáp án của bài tập

Nếu nắm vững được công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết thì việc sử dụng đúng hiện tại hoàn thành tiếp diễn không phải là việc quá khó khăn. Edmicro mong rằng bài viết này sẽ là một nguồn học tập hữu hiệu cho các bạn muốn làm chủ tiếng Anh và làm chủ thì HTHTTD.

XEM THÊM:

Bài liên quan

Tặng khóa
Phát âm 499.000đ